Респонзивни дизајни, прилагодливи по боја по ваш избор.

* UKIONSHOPS интернет продавниците се достапни со договор склучен на период од 12 или 24 месеци.

** Во пакетот е вклучена телефонска и е-маил поддршка само во работни денови и во работното време на УКИОН (Понеделник - Петок: 09 - 17 часот).

*** Дедицираната IP адреса и SSL сертификат се во сопственост на УКИОН и клиентот ги користи додека трае договорот. Постои можност и за закупување на сопствена IP адреса и SSL сертификат (домен базиран) по цена од 6250 денари + 18% ДДВ / годишно.

**** Дополнителните барања за доработки, надградба, надополнување, модификации, дополнителни функции, дополнителни модули и интервенции се наплаќаат според важечкиот ценовник на УКИОН односно 25 евра / час + 18% ДДВ

***** По склучување на договорот, можна е промена на пакетот од помал во поголем. Во тој случај, по промена на пакетот, договорот до истекот на истиот продолжува со поголемиот пакет.

****** За демонстрација на интернет продавницата посетете го линкот за демонстрација.